Cherry 3298
Cherry 3298

Cherry 3298

Model:3298

Cherry Plaster Pendant
Cherry Plaster Pendant

Finish:White;                              Main Material:Plaster+Steel
                                                     Shade Material:Plaster
                                                     Input Voltage:220-240V
                                                     Lumen: 340 lm